Piran – turistični vodnik

Zbrano gradivo in teksti dijakov turističnega krožka Gimanzije Piran; vodja projekta Polona Senčar, fotografije Jaka Jeraša in Ubald Trnkoczy.

Piran: Maona 2008, 70 str.

Galerija